Πέντε νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ θα υλοποιηθούν μέχρι τον Απρίλιο, με στόχο τη δημιουργία 42.500 θέσεων εργασίας.

Το πρώτο αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων μέσω της επανένταξης στην αγορά εργασίας. Ουσιαστικά πρόκειται για πρόγραμμα μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας και εφόσον επιθυμεί ο άνεργος, θα γίνεται πρόσληψη σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 μέχρι 10 άτομα.

Με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσουν οι άνεργοι να λαμβάνουν το επίδομα των 360 ευρώ από τον ΟΑΕΔ και μόλις προσληφθούν, η επιχείρηση θα καταβάλει άλλα 226 ευρώ προκειμένου να λαμβάνουν το βασικό μισθό των 586 ευρώ.

Το πρόγραμμα στην αρχή θα είναι πιλοτικό και θα μπει σε εφαρμογή μέχρι το τέλος Φλεβάρη ή στις αρχές Μαρτίου, ενώ η επιχορήγηση θα διαρκεί 12 μήνες. Προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν, είναι να μην έχουν κάνει καμία μείωση προσωπικού τουλάχιστον ένα τρίμηνο πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

 Το δεύτερο αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και θα αφορά 6.000 νέους ηλικίας από 25 -29 ετών. Προτεραιότητα θα έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι θα καλύψουν το 60% των θέσεων και η τοποθέτησή τους θα γίνει σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσής τους. Αυτό αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Μαρτίου και οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν θα μπορούν να απασχολήσουν από 1 μέχρι 10 ασκούμενους ανάλογα με το προσωπικό τους.

 Το τρίτο πρόγραμμα έχει να κάνει με την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων του ΟΑΕΔ  άνω των 50 ετών που είναι σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Η προκήρυξή του θα γίνει τέλη του μήνα ή αρχές του επόμενου.

Στόχος θα είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και αφορά ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που έχουν προσωπικό άνω των 20 ατόμων. 

 Όσον αφορά το τέταρτο πρόγραμμα, θα γίνεται επιχορήγηση επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και άλλων δημόσιων φορέων για την απασχόληση 10.500 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και αναμένεται να υλοποιηθεί άμεσα από το Υπ. Εργασίας. 

 Τέλος, το πέμπτο πρόγραμμα, στοχεύει στην απασχόληση 1.000 ατόμων ΑμεΑ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για 12 μήνες.