Υπηρεσία ανέλαβαν 120 άτομα νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, επιτυχόντες του ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο» (ΠΑΓΝΗ).

Ενώ αναμένεται και η νέα προκήρυξη για 8 θέσεις προσωπικού, με 24μηνη σύμβαση για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης του ΠΑΓΝΗ καθώς από 13/02/2017 έως και 22/02/2017 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.  

Ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωάννης Τασσόπουλος στην σχετική ανακοίνωση επισημαίνει:

«1)Στο πλαίσιο του Προγράμματος προσλήψεων για το 2017, της Διοίκησης του Νοσοκομείου ΠαΓΝΗ- «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», της ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας, ξεκίνησε η ανάληψη υπηρεσίας των επιτυχόντων από το «Ειδικό πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων στο δημόσιο τομέα της Υγείας» του ΟΑΕΔ, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται συνολικά και για τα δυο νοσοκομεία, στα 120 άτομα νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.

 2)Έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους ασθενείς, ενισχύεται δυναμικά η Υπηρεσία Σίτισης του ΠαΓΝΗ:

Α) Στο πλαίσιο αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας, το σερβίρισμα του φαγητού έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται σε γυάλινα σκεύη και όχι σε πλαστικά μιας χρήσεως, στα Νοσηλευτικά Τμήματα του Α' Κτιρίου του ΠαΓΝΗ.

 Β)Στο πλαίσιο αυτό, έχει γίνει Πρόσκληση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόμων για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και συγκεκριμένα τριών (3) ΔΕ Μαγείρων και πέντε (5) ΥΕ Τραπεζοκόμων, με διάρκεια σύμβασης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, οι αιτήσεις των οποίων μπορούν να υποβάλλονται από 13/02/2017 έως και 22/02/2017 στο Γραφείο Προσωπικού του ΠαΓΝΗ» επισημαίνει ο κ. Τασσόπουλος.